Gestaltterapi / psykoterapi

Gestaltterapi handler om å bevisstgjøre mennesker på egne følelser, reaksjoner og handlinger slik at de kan erkjenne seg selv og se sine valg. En av terapiens grunnleggende ideer er individets frihet og ansvarlighet for egne valg og handlinger innenfor de begrensninger og muligheter omgivelsene gir. Den terapeutisk samtale retter oppmerksomhet mot tanker, følelser, pust og kroppslige opplevelser, for på en hensiktsmessig måte å kunne oppdage og bli bedre kjent med egen sårbarhet og styrke. 

Gestaltterapi bygger på et gjensidig forhold mellom terapeut og klient. Et av de viktigste redskapene i terapien er derfor terapeuten selv. Terapeuten er ikke objektiv eller nøytral, men har som mål å møtes i et jeg-du forhold. 

Plages du med angst, ensomhet, depresjon, følelse av tomhet eller "fastlåsthet"? Trenger du hjelp til å sortere tanker og følelser? Har du noe "uavsluttet" som dukker opp igjen og igjen? Ønsker du å utforske mer av deg selv? Tema i terapi kan i korte trekk handle om hva som helst, og egner seg for de aller fleste av oss. Gestalt-terapeutens oppgave er ikke å gi klienten «de riktige svarene», men gi støtte til hans/hennes prosess, med omsorg og respekt, som medmenneske og fagperson.

Foto: shutterstock.com