Våre terapeuter

Anny Carlson

Utdannet som akupunktør i 2001 ved Scandinavian College of Acupuncture i København. Før dette var jeg utdannet soneterapeut i 1998 ved Institutt for Helhetsmedisin i Oslo. Via en omfattende 1. konsultasjon danner jeg meg et helhetlig bilde av pasienten. Mine pasienter blir behandlet etter prinsippene og filosofien i tradisjonell kinesisk medisin. Kun en pasient blir behandlet om gangen.

Kontakt Anny direkte på 906 63 267 eller anny@torshov-nms.no

Hilde Fløtten

Ferdig utdannet homeopat ved Norsk Akademi for Naturmedisin (NAN) i 1992. Jeg har jobbet på Torshov Naturmedisinske senter siden 1993. I 1996 begynte jeg som lærer i homeopati, fotsoneterapi og auriculoterapi (øreakupunktur) ved NAN.

For tiden er jeg leder i Rådet for homeopatetikk

Kontakt Hilde direkte på 920 15 151

Mail: floetten@wemail.no

Nina Sehested

Jeg er gestaltterapeut utdannet ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole og medlem av

Norsk Gestaltterapeut Forening (MNGF). Jeg er også utdannet sosionom, og har jobbet flere år tilknyttet NAV. Her har jeg lang erfaring med mennesker i ulike kriser og utfordringer, samt god kjennskap til systemet som helhet. Jeg har også god erfaring fra samarbeid med fastlege og andre offentlige instanser. Jeg tilbyr individuelle samtaler, parsamtaler, foreldreveiledning og grupper knyttet til mindfullness / oppmerksomhetstrening. Videre har jeg fordypning i anerkjennende kommunikasjon og har jevnlig veiledning for studenter på sosionomutdanningen ved Høyskolen i Oslo og Akershus. Tidligere har jeg arbeidet med mennesker i privat virksomhet, blant annet som mellomleder.

Kontakt Nina direkte på 905 56 308 eller nina.sehested@hotmail.com