Fotsoneterapi

Ved å stimulere visse punkter under føttene eller i øret kan soneterapi bidra til at plager helt andre steder på kroppen forsvinner.

Tanken bak soneterapi er at visse trykkpunkter står i forbindelse med resten av kroppen. Det finnes mange behandlingsmetoder under betegnelsen soneterapi, men de to mest populære er soneterapi som går ut fra punkter under føttene og i øret. Fotsoneterapi

Soneterapi i denne forstand går ut på å stimulere soner under føttene. Sonene gjenspeiler hele kroppen. Undersøkelser har vist at blodsirkulasjonen øker når tilsvarende soner blir stimulert under foten.