Anny Carlson

Utdannet som akupunktør i 2001 ved Scandinavian College of Acupuncture i København. Før dette var jeg utdannet soneterapeut i 1998 ved Institutt for Helhetsmedisin i Oslo. Via en omfattende førstekonsultasjon danner jeg meg et helhetlig bilde av pasientens problemer. Mine pasienter blir behandlet etter prinsippene og filosofien i tradisjonell kinesisk medisin. Kun en pasient behandles om gangen.

Kontakt Anny direkte på 90 66 32 67 eller anny@torshov-nms.no


Hilde Fløtten

Ferdig utdannet homeopat ved Norsk Akademi for Naturmedisin (NAN) i 1992. Jeg har jobbet på Torshov Naturmedisinske senter siden 1993. I 1996 begynte jeg som lærer i homeopati, fotsoneterapi og auriculoterapi (øreakupunktur) ved NAN.

Kontakt Hilde direkte på 92 01 51 51.
Link til Norsk Akademi for Naturmedisin: http://www.nan.no

Nina Sehested
Jeg er gestaltterapeut utdannet ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole og medlem av
Norsk Gestaltterapeut Forening (MNGF). Jeg er også utdannet sosionom, og har jobbet flere år tilknyttet NAV. Her har jeg lang erfaring med mennesker i ulike kriser og utfordringer, samt god kjennskap til systemet som helhet. Jeg har også god erfaring fra samarbeid med fastlege og andre offentlige instanser. Jeg tilbyr individuelle samtaler, parsamtaler, foreldreveiledning og grupper knyttet til mindfullness / oppmerksomhetstrening. Videre har jeg fordypning i anerkjennende kommunikasjon og har jevnlig veiledning for studenter på sosionomutdanningen ved Høyskolen i Oslo og Akershus. Tidligere har jeg arbeidet med mennesker i privat virksomhet, blant annet som mellomleder.

Gestaltterapi er en retning innen psykoterapi. Gestaltterapi er opplevelsesorientert, prosessorientert og eksperimentell. I gestaltterapi tror jeg på møtet mellom meg og deg. Jeg tror mindre på å presse frem endringer, men heller møte deg som klient der du er og på dine premisser - uten å tolke, vurdere eller dømme. Jeg arbeider ut fra fenomenologisk metode og tror at endring vil skje når vi får støtte og anerkjennelse på å være mer av den vi er fremfor å prøve å være noe annet.

Gestaltterapi kan være et alternativ om du for eksempel kjenner på håpløshet, ensomhet, plages med angst eller depresjon, trenger hjelp til å sortere tanker og følelser, har noe "uavsluttet" som dukker opp igjen og igjen, har lyst til å utforske mer av deg selv sammen med meg eller i en gruppe. Tema i terapi kan i korte trekk handle om hva som helst. "

Kontakt Nina direkte på 90 55 63 08 eller nina.sehested@hotmail.com


Aud Ovenstad
Jeg er utdannet familieterapeut og pedagog (cand.polit. fra UiO), og jobber med parterapi individualterapi, familieterapi og familieveiledning. Har videreutdanning i samspill og tilknytning mellom barn og nære omsorgspersoner, samt årsstudie i forebyggende miljøarbeid for barn og ungdom. Er også sertifisert kursleder i samlivskursene Bufferkurs for par og PREP (prevention and relationship enchancement program ved Modum Bad).

Jeg har bred erfaring fra helse- og sosialsektoren, hovedsakelig innen ledelse, kurs og veiledning, og har jobbet privat som par- og familieterapeut siden 2010.

I terapi er jeg opptatt av kommunikasjon og samspill mellom partene. Tanker, følelser og reaksjoner henger nært sammen, og kommunikasjon og samspillsproblemer handler om alle tre aspektene. Teoretisk fundament er kognitiv og emosjonsfokusert terapi. Jeg er medlem av Norsk forening for familieterapi (NFFT).

For mer informasjon se ovenstad-familieterapi.no
Kontakt Aud direkte på 94 81 83 04 eller aud@ovenstad-familieterapi.no
Kontakt oss!
Du finner oss i Vogtsgate 57,
0477 Oslo
Tlf: 22 09 45 45

Trikk 11, 12 og 13
Buss nr 20
Stoppested: TORSHOV

Åpningstider: Mandag til fredag fra 09.00 til 20.00